Jak można Państwu pomóc ?
Strona główna
Zarządzanie projektami
Rozwiązania BI
Wdrożenia SAP
Usługi Outsourcingowe
Dedykowane rozwiązania
Firma informacje
Praca
Kontakt
Linki
Sklep
Regulaminy
Wydarzenia
Newsletter

Newsletter z najnowszymi opracowaniami zapraszamy


Konto Użytkownika
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Strona główna arrow Regulaminy arrow Zamawianie szkoleń
Regulamin szkoleń PDF Drukuj E-mail

Regulamin serwisu – szkolenia

Regulamin serwisu  internetowego SIMP Edukacja  określa zasady zamówień oraz sprzedaży szkoleń za pośrednictwem SIMP Edukacja . Złożenie przez klienta zamówienia na określone szkolenie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Szkolenia e-learningowe – szkolenia prowadzone za pomocą sieci komputerowej i w związku z tym mogą być prowadzone w dowolnym miejscu gdzie jest dostęp do Internetu  

Szkolenia stacjonarne otwarte - dla wszystkich chętnych, którzy wolą uczyć się tradycyjnie w sali szkoleniowej z grupą i trenerem.

Szkolenia stacjonarne dedykowane – szkolenie organizowane na zlecenie Zamawiającego. Są one stosowane do potrzeb konkretnego klienta, dedykowane konkretnej grupie stanowisk bądź funkcji.

WARUNKI OGÓLNE

-Sklep internetowy  SIMP Edukacji , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.simp-consulting.com umożliwia dokonywanie zamówienia za pośrednictwem Internetu.

Sklep ze szkoleniami

-Ceny towarów znajdujących się w serwisie  internetowym SIMP Edukacja są podane w złotych polskich i nie zawierają  VAT (są cenami netto ).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

- Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

- Zamówienia na szkolenia otwarte składamy wybierając link z konkretnym szkoleniem a następnie wybierając „call for pricing” podając informacje w jakim o terminie, który Państwo wybrali. 

- Zamówienia na szkolenia dedykowane składamy poprzez stronę internetową, wybierając konkretny kurs i wybierając link „call for pricing” pisząc w treści maila pytanie czy chcemy mówić o szkoleniu dedykowanym, gdzie miałoby się odbyć i na ile osób. 

- Zamówienia na szkolenia e-learningowe wybierając link z konkretnym szkoleniem a następnie wybierając „call for pricing” podając informacje  w którym chcieliby Państwo uczestniczyć. W treści maila proszę podać informacje  że są Państwo zainteresowani szkoleniem w wersji elektronicznej. 

-Po przesłaniu zapytania konsultant skontaktuje się drogą telefoniczną lub internetową (e-mail)  i poprosi o dodatkowe informacje. Na podstawie tych informacji zostanie przedstawiona drogą elektroniczną oferta zawierające informacje o miejscu, kwocie i terminie i zostanie przesłany formularz zgłoszenia drogą elektroniczną 

- Zamówienie szkolenia jest dokonywane poprzez wypełnienie i podpisanie formularza szkoleniowego przez osoby mające uprawnienia do zaciągania zobowiązań.

- Formularz powinien zostać przesłany na wskazany w formularzu fax.

- Potwierdzenie przyjęcia szkolenie jest przesyłane drogą elektroniczną

- Po otrzymaniu potwierdzenia  trzeba dokonać przedpłaty na wskazane w formularzu konto  

- Po weryfikacji dokonanej wpłaty :

·         Kurs otwarty - kandydat  jest zapisany na listę uczestników kursu otwartego

·         Kurs dedykowany – zamówienie zostaje przyjęte

·         Kurs e-learningowy – konto wraz z hasłem  oraz linkiem do dedykowanego szkolenia jest wysyłane kandydatowi aby mógł skorzystać ze szkolenia

Każdy z uczestników szkolenia stacjonarnego lub dedykowanego  ma do dyspozycji stanowisko komputerowe oraz materiały szkoleniowe. W przypadku szkoleń realizowanych w formie wykładu wyposażenie sali w komputery nie jest niezbędne.

-W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SIMP Edukacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku gdy była dokonana wpłata zwrot środków nastąpi w terminie do 7 dni.

SIMP Edulacja nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń.

Termin realizacji szkolenia, jest podany w  ofercie.  W przypadku , gdy zamówione  szkolenie  nie jest w danym momencie dostępny z winy oferenta  zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 1(roboczego) dnia za pomocą e-mail lub telefonicznie. W takiej sytuacji możliwe będzie dokonanie wyboru szkolenia zamiennego lub rezygnacja z zamówienia.

Zgłoszenia na szkolenia otwarte przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

-Zamówienia są realizowane po dokonaniu pełnej przedpłaty  SIMP Trade .

GWARANCJE I REKLAMACJE

-Gwarantujemy ze Szkolenia i usługi oferowane w serwisie szkoleniowym SIMP Edukacja  dostarczane są zgodne z przedstawioną ofertą i są prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

Gwarantujemy materiały szkoleniowe w przypadku szkoleń stacjonarne otwarte oraz dedykowanych.

W przypadku szkoleń e-learningowych gwarantujemy dostępność do serwisu w uzgodnionym zakresie.   

Szkolenie kończy się testem, który sprawdza stan wiedzy uczestników po przebytym szkoleniu.

Rozwiązanie umowy

-Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

SIMP Edukacja zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego opłatą operacyjną w wysokości 30% pełnej kwoty szkolenia wg cennika + VAT w przypadku rezygnacji ze szkolenia do 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia oraz 50% pełnej kwoty za szkolenie wg cennika w przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze, związana jest z obciążeniem Klienta opłatą w wysokości 100% pełnej kwoty za szkolenie wg cennika 

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do SIMP Edukacja najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 

< Poprzedni
Informacja cookies
Uwaga strona korzysta z technologii cookies
Szukaj
Dlaczego z nami?
 Powody dla których warto nas wybrać :
  • Skuteczność w prowadzeniu projektów
  • Harmonia pomiędzy znajomością biznesu i informatyki
  • Innowacyjne idee i pomysły 
  • Doświadczony  zespół konsultantów, trenerów,grafików, programistów
  • Ciekawe i rozwijające szkolenia
  • Oferujemy efektywne rozwiązania za niewielką cenę